Подготовка по математика за външно оценяване след 7. клас - задачи с практико-приложен характер


Подготовка по математика за външно оценяване след 7. клас - задачи с практико-приложен характер
Този специфичен сборник по математика за 7. клас със задачи с практико-приложен характер цели успешна подготовка за Националното външно оценяване и е адресиран към амбициозните ученици. Съдържателно, помагалото е структурирано в 7 основни теми, с общо 14 подтеми. Предложени са и четири теста по формата на НВО за 7. клас. Новото в сборника е:
- Знанията и уменията, включени в преговорните теми и в шестте теми по съдържанието за 7. клас, са обединени от комплексното им приложение при решаването на математически задачи с тренировъчен и приложен характер;
- Включените в преговора пет основни подтеми упражняват и разширяват основни знания, придобити в предходните класове ив обучението по математика, за да гарантират успешното придставяне на учениците върху това съдържание;
- Към всяка тема са дадени по 14 задачи с отворен отговор, които кореспондират с трите нива на сложност на задачите от този тип в първия модул и двата типа задачи във втория модул на изпита по математика;
- Решаването на разнообразни задачи с практико-приложен характер формира умения за моделиране на житейски проблеми;
- Включени са 4 теста по формата на НВО о по формата на втори модул на изпита в края на 7. клас;
- Дадени саотговори, решения и упътвания на задачите в края на сборника.
Всяка от 14-те теми се предшества от кратки теоретични бележки, съдържа градирани по сложност на решение на три нива А, Б и В в съотножение 4:2:1.
На ниво А са дадени 8 задачи, кореспондиращи с последните 4 от Първи модул на НВО в 7. клас. При тези задачи се очеква от учениците да дадат правилен кратък числив, символен или словесен отговор. Ниво Б се състои от 4 задачи, градирани по сложност и съответстващи на първите две задачи от допълнителния модул, които са с практико-приложен характер. При тези задачи от учениците са изисква да напишат отговорите, без да привеждат своето решение. Задачите от ниво В са във формата на последните две задачи от допълнителния модул, които са с разширен свободен отговор. Седмокласниците трябва да опишат и аргументират намереното решение.
Така композиран и реализиран, сборникът е полезно помагало не само за учащите, но и за техните учители, чиито обединени усилия гарантират успешната подготовка и достойното представяне на седмоклесниците на вънщното оценяване и на изпита по математика в края на 7. клас.
Регалия 6

Автори: , ,

Цена: 12.00 лв.
‎В наличност

Учебници свързани с Подготовка по математика за външно оценяване след 7. клас - задачи с практико-приложен характер

Други от Учебници и помагала 7 клас Тестове за външно оценяване Математика