Педагогическа психология


Педагогическа психология
Учебникът цели да запознае читателя с особеностите на модерното психологическо обслужване в образователната сфера, специфичните особености в невро-физиологичното и когнитивното
развитие на учениците, както и с етапите в психо-социалното и моралното изменение.
Той може да се използва от педагози, родители, социални работници, студенти, специалисти, работещи в сферата на образованието и помагащите професии, които професионално се грижат за развитието, възпитанието и обучението на децата и младите хора. В учебника специално внимание се отделя и на учениците със специални образователни потребности поради нарастващия им брой в българските класни стаи и поради необходимостта темата да се осветлява и проучва от по-широк кръг специалисти.
Парадигма

Автори:

Цена: 30.00 лв.
‎Няма наличност
Година:
ISBN:
9789543262656

Други от Учебници за ВУЗ Психология