Организация, технология и икономика на хотелиерството


Организация, технология и икономика на хотелиерството
От организацията и технологията на хотелиерските операции, от професионализма в хотелиерството до голяма степен зависи удовлетвореността на потребителите, които в крайна сметка с присъствието или отсъствието си са оценителят на знанията и уменията в сферата на туризма.
Основната цел при написването на учебника е да представя в достъпна за обучаващите се форма необходимата информация относно развитието, материалната база, персонала и допълнителните услуги в хотелиерството. Учебникът може да бъде полезен и за собственици и управители на хотели и други средства за пребиваване - от семейни хотели до големи хотелски комплекси.
В оперативен план са проследени процесите, организацията, технологията и икономиката, свързани с основните дейности - функционирането и експлоатацията на хотелския комплекс.
Компактната и достъпна форма на изложената в учебника информация позволява лесното и бързо усвояване на основните знания, необходими за постигане на качествено предлагане на хотелските услуги, компетентно управление на хотелиерския персонал и най-накрая на високо качество на предлагания краен хотелиерски продукт.
Матком

Автори:

Цена: 13.90 лв.
‎В наличност
Страници:
228

Учебници свързани с Организация, технология и икономика на хотелиерството

Други от Учебници за ВУЗ Туризъм