Образователна мозайка


Образователна мозайка
Мозайката е великолепна развиваща игра, а когато в набора има букви и цифри, безспорен е и обучаващият ефект. Работата с "Образователна мозайка" стимулира умствената дейност на децата и усъвършенства тяхната фина моторика, абстрактно, образно и логическо мислене, възпитава волята и разгръща творческите способности. С набора от букви, цифри и всички математически знаци "Образователна мозайка" е подходящо занимание за предучилищната подготовка на децата.
Космополис
Цена: 12.90 лв.
‎В наличност
ISBN:
3800145157280

Други от Образователни игри Интелектуални