Нови тестове по математика за 7. клас


Нови тестове по математика за 7. клас
Изпитът по математика за ВО и прием след 7. клас, съгласно наредба на МОН от 2011 г., се състои в решаване на тест с два модула. Първият модул включва решаване на 16 задачи с избираем отговор и 4 задачи със свободен отговор, а вторият - решаване на 2 задачи със свободен отговор по формата PISA и две задачи с аргументирано пълно решение.
Настоящото учебно пособие има за цел да помогне на седмокласниците в тяхната подготовка за този изпит. То съдържа три параграфа. В първия параграф са дадени 12 примерни теста от посочения вид. Наред с често срещаните задачи при обучението по математика в 7. клас в тези тестове са включени и някои нови задачи, например от проценти, отнасящи се за акции, акцизи, ДДС и др. Разбира се пред всяка такава задача са дадени съответни разяснения, които помагат на учениците да разберат смисъла на неясните за тях думи. В параграф 2 на пособието са решени задачите от Модул 2 на тестовете, дадени на изпитите през 2012 - 2016 г. В третия парграф са дадени за самостоятелна работа 93 нерешени задачи по алгебра и геометрия.
Тук се решават и задачите по формата PISA, в съдържанието на които сполучливо се обсъждат житейски ситуации. Така по естествен начин се поражда необходимостта от прилагане на знанията по математика за решаване на възникнали реални проблеми.
Изложението в помагалото е достъпно и задълбочено, поради което може да се използва при самоподготовка и самообучение. В приложението в края на пособието е даден в пълен обем тестът на МОН за 2016 г.
Основна препоръка, която отправяме към младите читатели, е да се стремят най-напред добре да разберат условието на задачата и чак след това да пристъпят към решаването й. Последователното решаване на тестовете и анализът на решените задачи, както и самостоятелното решаване на дадените нерешени задачи, ще спомогне за отличната ви подготовка и много добро представяне не предстоящия изпит по математика.
От авторите
Скорпио

Автори: ,

Цена: 8.50 лв.
‎В наличност
Страници:
120
Година:
ISBN:
9789547927315

Учебници свързани с Нови тестове по математика за 7. клас

Други от Учебници и помагала 7 клас Тестове за външно оценяване Математика