Ни пуха, ни пера. Тестове и обучителни задачи по руски език + аудио диск А2-В2


Ни пуха, ни пера. Тестове и обучителни задачи по руски език + аудио диск А2-В2
Ни пуха, ни пера е помагало с тестове и обучителни комуникативни задачи по руски език, предназначено за изучаване на езика от чужденци. Авторките са го разработили в пълно съответствие с изискванията, съдържащи се в Общата европейска езикова рамка, както и в българските държавни образователни стандарти по чужд език. Помагалото може да бъде включено учебните програми за изучаване на руски език при постигането на нива А1, А2, В1 и В2.
Предимствата за обучаващите се са:
• успешно допълва обучението по руски език по съществуващите учебни системи, като им дава възможност да проверят и подобрят уменията си;
• помага им в подготовката за участие в олимпиади и за различните видове изпити, които за тях представляват интерес;
• ориентира ги къде имат пропуски и им помага да ги преодолеят;
• дава им увереност, че са конкурентоспособни.
За преподавателите:
• помага им и облекчава тяхната работа при оценяването в началото, по време и в края на обучението, предоставя им разнообразни по вид задачи и понякога различни от тяхната гледна точка;
• позволява да се проследи индивидуалния напредък на всеки млад човек в групата през различните по време етапи на обучение, тъй като съдържа тестове и задачи за нивата А1, А2, В1 и В2;
• дава им идеи и възможност творчески да допълнят или да преработят предложените задачи така, че да съответстват на потребностите на аудиторията, с която работят.
Сборникът съдържа текстовете за слушане, придружен с аудио диск. В отделна книжка се съдържат верните отговори, за да се устои на изкушението да се поглежда в тях по време на работата. Задачите, които проверяват уменията не само за водене, но и за създаване на диалог, са отворени. Отговорите към тях са вероятни, но не са единствени, и преподавателят обсъжда с обучаемите множество възможни варианти за отговор в зададената комуникативна ситуация.
Екрие

Автори: ,

Цена: 18.00 лв.
‎В наличност
Страници:
184
Година:
ISBN:
9786197507102

Учебници свързани с Ни пуха, ни пера. Тестове и обучителни задачи по руски език + аудио диск А2-В2

Други от Учебници и помагала 9 клас Руски език