Неорганична химия


Това е пето издание на учебника по неорганична химия, което предлага системно развитие на основните теми, характерни за един начален курс по предмета. Усвояването на тези знания е необходима основа за надстрояване на останалите основни химични дисциплини. Представени са основните теоретични раздели - строеж на веществата, химични процеси, смеси от вещества, и на базата на периодичната система и електронната аналогия са разгледани свойствата на веществата, закономерностите в техния строеж и връзката между строеж и свойства. Посочено е практическото приложение на подбраната информация. За пръв път са дадени задачи към отделните раздели.
Подборът и структурирането на материала съответстват най-общо на традиционните учебници с подобно предназначение, но са съобразени с опита на автора.
Учебникът не е справочник по неорганична химия и има за задача изграждането на онези знания, които са необходима основа за младия химик-специалист. В настоящото издание към основните теоретични въпроси са добавени задачи за упражнение и примерни контролни работи.
Университетско издателство `Св. Климент Охридски`

Автори:

Цена: 25.00 лв.
‎В наличност
Страници:
631
ISBN:
9789540738192

Други от Учебници за ВУЗ Химия