Моето есе - Примерни разработки за ученици от 7. до 12. клас


Моето есе - Примерни разработки за ученици от 7. до 12. клас
Авторката Мария Бейнова е дългогодишен преподавател по Български език и Литература в СОУ и е написала множество учебни помагала за гимназисти и кандидат-гимназисти. В настоящото издание подробно са разгледани структурните особености на есето като вид аргументативен текст - посочен е основният стилов похват на този вид литературно съчинение- субективно-обективен и есеистичен - предаващ чувства, преживявания и размисли на автора.
Важно място заема разделът с пояснения за разликата между видовете есета - философско, историческо, биографично, литературнокритическо и ученическо есе - като различни типове съчинение.
Посочват се най-често използваните похвати при писането на есе по определена тема - свободно избран подкрепящ аргументативен материал във всяко есе могат да бъдат примери от: собствения опит, общи познания, позовавания на авторски мнения, точни цитати и др.
Следват примерни разработки на есета върху конкретно зададена тема и приложение с есета на ученици от различни класове.
Това помагало дава ценни насоки на всички, които биха искали да постигнат успех на изпита по БЕЛ, както и на тези, които притежават определен творчески усет и са се ориентирали в областта на свободната творческа изява.
Скорпио

Автори:

Цена: 3.99 лв.
‎В наличност
ISBN:
9547924365

Учебници свързани с Моето есе - Примерни разработки за ученици от 7. до 12. клас

Други от Учебници и помагала 12 клас Литература