Методологически аспекти при разработване на рекламна кампания


Методологически аспекти при разработване на рекламна кампания
В настоящото издание са намерили място въпроси и аспекти на рекламната кампания, които до този момент са били донякъде “вземани наготово” (най-вече от специалистите в практиката) под формата на препоръки и “рецепти” или са били игнорирани в една или друга степен. Тази книга няма претенции да анализира абсолютно всички аспекти на разработване на рекламната кампания. В нея съзнателно са пропуснати въпросите за медийните решения (те са разгледани в “Медияпланиране на рекламната кампания”), като акцентът пада върху аспектите, свързани с анализирането на механизма на рекламното въздействие, стратегическата платформа, върху която “стъпва” рекламната кампания (сегментиране, избор на целеви пазар и позициониране) и творческата стратегия и тактика.
УНСС

Автори:

Цена: 15.00 лв.
‎В наличност
Страници:
267
ISBN:
9789544949662

Учебници свързани с Методологически аспекти при разработване на рекламна кампания

Други от Учебници за ВУЗ Икономически университети Маркетинг