Математика за 9. клас


Учебникът за 9. клас по математика покрива тематиката от новата програма и съответства на целите и структурата й. В него са поместени множество примери и задачи, които осмислят вътрешно-предметните и междупредметните връзки. Съдържа тестове и примерни контролни работи към всеки раздел, както и справочен материал. Учебникът е предназначен за изучаване в задължителните и допълнителните часове по математика.

Архимед

Автори: , ,

Цена: 13.85 лв.
‎В наличност
Година:

Учебници свързани с Математика за 9. клас

Други от Учебници и помагала 9 клас Математика