Учебник по математика за 8. клас


Учебник по математика за 8. клас
Учебникът по математика за 8 клас на издателство Архимед е написан на разбираем и достъпен език.
Съдържанието на учебника включва:
1. Начален преговор
2. Квадратен корен. В темата се изучават ирационални числа, квадратен корен, действия с квадратни корени, преобразуване на изрази, съдържащи квадратни корени.
3. Квадратно уравнение. В темата се изучават квадратни уравнения - тяхното решаване и приложения.
4. Вектори. Средна отсечка. В темата се изучават Вектори, действия с тях, приложения, средна отсечка в триъгълник и трапец.
5. Функции. В темата се изучават понятие за "функция, права пропорционалност, линейна функция, обратна пропорционалност и др.
6. Еднаквости. В темата се изучават транслация, ротация, централна симетрия, осева симетрия.
7. Системи линейни уравнения с две неизвестни. В темата се изучават линейни уравнения, системи с две неизвестни, методи за решаването им, текстови задачи д математически модел - системни уравнения.
8. Системи линейни неравенства с едно неизвестно. в темата се изучават сечения и обединения на числови интервали, решаване на системи неравенство с едно неизвестно и др.
9. Окръжност и многоъгълник. В темата се изучават окръжност, окръжност и ъгли, и триъгълник, и четириъгълник, построителни задачи.
10. Годишен преговор.
С многото решени задачи, учебникът по математика за 8. клас осигурява сериозна и задълбочена подготовка на осмокласниците.
Архимед

Автори: , , ,

Цена: 16.70 лв.
‎В наличност
Страници:
232
ISBN:
9789547792135

Учебници свързани с Учебник по математика за 8. клас

Други от Учебници и помагала 8 клас Математика