Математика за 12. клас, ЗП


Обучението по математика в 12. клас е насочено към овладяване и обобщаване на базисни знания, умения и отношения в няколко области на компетентност. Настоящият учебник е от поредицата по математика за общообразователна подготовка във втория гимназиален етап на средното образование. Естествено продължение е на учебника за ЗП за 11. клас с позната структура, рубрики и графично оформление. Съдържа темите - Статистика, Уравнения, Неравенства и Екстремални задачи. Вкючва рубриките Вече знам, Нови понятия, Практическо правило, Мога да довърша и Мога сам. 

В раздел Статистика учениците ще се научат да разчитат и интерпретират данни, представени с графики и таблици. Ще овладеят да оценяват вероятност на сложно събитие и да прилагат оценката при решаване на конкретни проблеми в математикат и живота. Авторската концепция в раздел Статистика и раздел Екстремални задачи е да се включат уроци за практически дейности, да се илюстрират графично решенията на екстремалните задачи, да се обобщи, систематизира и алгоритмизира, там където е възможно.
Раздел Уравнения представя непознати досега видове - модулни, логаритмични, показателни и тригонометрични. Това ще позволи на учениците да започнат да моделират процеси с помощта на средствата на математиката.
В раздер Неравенства ще се решават показателни, логаритмични и ирационални неравенства. В учебника е осигурен оптимален баланс между текст и илюстративен материал – чертежи, графики, таблици и хистограми, които успешно допълват, поясняват и обобщават съответните знания по математика. Всички задачи за самостоятелна работа имат отговори.
Анубис

Автори: , , ,

Цена: 15.90 лв.
‎В наличност
Страници:
144
Година:
ISBN:
9786192155421

Други от Учебници и помагала 12 клас Математика