Математика за 11. клас - профилирана подготовка, Модул 1 и Модул 2


Обучението по математика в 11. клас - профилирана подготовка, може да се реализира ефективно с този учебник на издателство Веди. В него са обхванати и двата модула:

- Модул 1 - Геометрия. Включва три теми - Вектори и координати, Аналитична геометрия в равнината и Стереометрия.

- Модул 2 - Елементи на математическия анализ - включва три теми - Полиноми на една променлива, Числови редици и Функции.
Предвиденият учебен материал по математика е систематизиран, представен с множество теория и придружаващи графики. 
Веди

Автори: ,

Цена: 12.00 лв.
‎В наличност
Страници:
176
Година:
ISBN:
9789548857543

Учебници свързани с Математика за 11. клас - профилирана подготовка, Модул 1 и Модул 2