Математика с Мат и Ема за 4. клас. Помагало за избираемите учебни часове


Математика с Мат и Ема за 4. клас. Помагало за избираемите учебни часове
Любимите герои в часовете по математика - Мат и Ема ще се появят и при учениците от 4. клас. Те ще помогнат на децата да станат по-уверени в събирането и изваждането на естествени числа, в умножението и делението на многоцифрени с едноцифрени и с двуцифрени числа, в знанията си за геометрични фигури и тела и за мерните единици за дължина, маса, време, лице и ъгъл, в решаването на текстови задачи. 34-те теми съдържат задачи, разпределени в 3 нива на сложност: за затвърдяване на знанията и уменията по математика; за прилагане на знанията и уменията в практиката; за усъвършенстване и развитие на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение. В края на помагалото са представени решенията и отговорите на някои от логическите задачи. И не само това – децата ще решават текстови задачи и ще усъвършенстват уменията си да описват ситуации от действителността с математически модели. Задачите предполагат разнообразни дейности – сравняване, откриване и поправяне на грешки, попълване, свързване, чертане, извличане и осмисляне на информация, представена чрез текст, таблици, схеми, диаграми. Едновременно с това, в часовете по математика се насърчават изследователските умения на учениците от 4. клас и се активизира мисловната им дейност.
Просвета - Плюс

Автори: ,

Цена: 8.90 лв.
‎В наличност
Страници:
80
Година:
ISBN:
9786192223236

Учебници свързани с Математика с Мат и Ема за 4. клас. Помагало за избираемите учебни часове