Математика 2. клас


Математика 2. клас
Учебникът съдържа 111 урока, разработени на отделни страници в съответствие с учебната програма по математика за 2. клас от 2016 г. Уроците за нови знания са 54, а уроците за затвърдяване на знанията, за обобщение и преговорни-те уроци са общо 56. След завършването на всяка тема от учебната програма е представен обобщи-телен урок с практическа насоченост, а веднага след него и самостоятелна работа с обобщителен характер. Уроците за нови знания са отбелязани в жълто (с жълто хвърчило, жълто слънце), уроци-те за затвърдяване на знанията са отбелязани в синьо (с облак и синьо хвърчило), тези за обобщение и преговор – в зелено (с дърво и зелено хвърчило). Номерацията на задачите в отделните уроци-те също включва цветови обозначения. Задачите, които целят актуализиране на предходни знания и/или личен опит на учениците, необходими за изясняване на новото математическо съдържание, са маркирани в зелено. Задачите, с чиято помощ се въвеждат новите знания, както и тези, които служат за непосредствено приложение на новите знания, са маркирани в жълто. В синьо са обозначени задачите, в които математическите знания и умения се прилагат във видоизменени ситуации (задачи за упражнение). В червено са маркирани за-дачите с по-високо ниво на трудност, предвидени за бързо успяващите ученици по математика. Уроците за самостоятелна работа с обобщителен характер са маркирани с оранжево слънце и оранжеви номера на задачите. В практическите уроци задачите са Урок за обобщение и преговор,Урок за затвърдяване на знанията, Урок за нови знания, Урок за самостоятелна работа, Урок с практическа насоченост са маркирани с калинки, с определен брой точки, съответстващ на номера на задачата. Задачите в тези уроци изискват различни дейности, предимно за работа в група – манипулиране с конкретни предмети, с илюстрации на предмети, с модели на геометрични фигури; участие в игри с математическо съдържание; извършване на измервания върху предмети, модели; моделиране с хартия; конструиране на различни фигури от дадени модели; оцветяване; рисуване. За повечето от тези задачи се използват приложенията на учебника за 2. клас.
Рива

Автори: ,

Цена: 10.82 лв.
‎В наличност

Учебници свързани с Математика 2. клас

Други от Учебници и помагала 2 клас Учебници по новата програма от 2017г. Математика