Литература за 9. клас задължителна подготовка (ново издание 2012)


Литература за 9. клас задължителна подготовка (ново издание 2012)
Учебникът по литература за 9. клас на издателство Просвета вече има второ издание, което поднася по малко по-различен начин основните теми, включени в учебната програма.
Първият голям дял разглежда: човешката словестност - нейните видове и развитие в общности и култури; митологията, като културен феномен и ценно наследство, носещо дълбок смисъл; фолклора, като устно словотворчество - крепител на ценности.
Вторият дял е посветен на старогръцката литература - старогръцкият епос, представен от "Илиада" на Омир, най-популярното и най-високо оценяваното произведение на древните гърци; старогръцката лирика - хорова и солова мелика, Алкей и Сафо; старогръцката драма - "Едип" и "Антигона" на Софокъл, "Електра" на Еврипид.
Третият дял обхваща Библията - книгите на Стария завет - битие, историите на Йосиф и Мойсей. Главата, изучаваща Новия завет акцентира върху евангелието от Матея и притчите на Иисус.
Четвъртият дял съдържа информация за основните черти на средновековната литература, рицарските романи, дело на дворцови писатели и аристократи и художествения свят на легендите за крал Артур.
Петият основен дял е изключително важен за формирането на литературните възприятия на учениците, тъй като е посветен на старобългарската литература - нейното развитие, периоди, идеи и връзките й с по-късните етапи. Включени са произведенията: "Пространно житие на Св. Кирил", "Проглас към Евангелието", "Азбучна молитва", "За буквите", "Шестоднев", както и "Ходене на Богородица по мъките" от Апокрифната литература.
Въпросите за дискусия и изказване на лично мнение, предложените теми за есета и интерпретативни съчинения, писането на аргументативен текст по откъс от изучавана творба, както и решаването на тестовете, са основните методи за усъвършенстване на литературните умения на учениците.
Знанията от настоящия учебник за задължителна подготовка, може да бъдат допълнени, чрез използването на Христоматията по литература за 9. клас и учебника за профилирана подготовка.

Просвета

Автори: , ,

Цена: 7.08 лв.
‎В наличност
Страници:
336
Година:
ISBN:
9789540126616

Учебници свързани с Литература за 9. клас задължителна подготовка (ново издание 2012)

Други от Учебници и помагала 9 клас Литература