Литература за 8. клас


В 8. клас учениците ще се запознаят с историческото развитие на процесите в изкуството на словото през три културни епохи – Античността, Средновековието и Ренесанса. Те ще преминат през старогръцката литература, старобългарската до западноевропейската, ще прочетат и анализират едни от най-значимите текстове на европейската литературно изкуство както и произведения на нашата литература от епохата на Средновековието. Текстовете са придружени от богат илюстративен материал, който по различен начин онагледява смисъла на изучаваните творби. Информацията в учебника е структурирана така, че ученици и учители да могат бързо и лесно да се ориентират в отделните съдържателни ядра на урочните разработки. Предложен е методически апарат, насочен към формирането на умения – за разчитане на художествен текст и за осмисляне на посланията му, за защитаване на собствено мнение, за самостоятелно учене. Рубриките са функционални, логически обвързани и са с практическа насоченост. Авторите на учебника за 8. клас са предвидили възможности за проверка, оценка и самооценка на постиженията по литература.

Булвест 2000

Автори: , , ,

Цена: 18.90 лв.
‎В наличност

Втора употреба

Цена: 14.90 лв.
‎В наличност
Година:
ISBN:
9789541810781

Учебници свързани с Литература за 8. клас

Други от Учебници и помагала 8 клас Литература