Литература за 6. клас


Литература за 6. клас
Учебникът по литература за 6. клас е написан, като във всеки урок се предлагат няколко рубрики:
- Да припомним наученото – припомня знания от предишни класове.
- Да разчетем текста – предлага въпроси и задачи, които осигуряват възможности за различни прочити на текстовете.
- Да знаем повече – поднася знания за осмисляне на художествените
образи, картини, послания и др.
- Да четем с разбиране – представя примерни анализи на изучаваните художествени текстове.
- Енциклопедия – дава сведения от различни области на науката и жи-
вота.
- Да приложим наученото – съдържа задачи за формиране на умения
за създаване на устен и писмен текст, за работа в екип по проект и др.
- Дискусионен клуб – поставя теми за дискусии, които свързват изучаваните художествени текстове с проблемите в реалния живот и дават възможност да се защити лична позиция.
- Да проверим – предлага тестови задачи за проверка, оценка и самооценка на знанията и уменията върху един художествен текст:
- Справям се отлично! (при 5 верни отговора )
- Мога и по-добре ( при 4 и 3 верни отговора)
- Трябва да положа още усилия ( при по-малко от 3 верни отговора )
- Да проверим (вариант 1, вариант 2) – предлага тестови задачи в два варианта за проверка и оценка на знанията и уменията след преговорен урок или след раздел.
Булвест 2000

Автори: , ,

Цена: 24.00 лв.
‎В наличност
Страници:
200
Размери:
210 x 280 мм
ISBN:
9789541810927

Учебници свързани с Литература за 6. клас

Други от Учебници и помагала 6 клас Литература