Литература за 12. клас - ЗП


Уроците в новия учебник по литература за 12. клас съдържат знания, които ще помогнат на зрелостниците да вникнат в смисловия свят на предвидените за изучаване творби, да разберат дълбочината на идеите и механизмите, чрез които въздейства текстът. Учениците ще доразвият сопособността си да осмислят въпросите, коти поставя едно литературно произведение и да търсят отговорите за себе си.

Учебникът представя на достъпен език художествените текстове и авторите, включени в учебната програма по литература за 12. клас. Поставя се акцент върху междутекстовите връзки и специфичната интерпретация на всяка от темите в изучаваните творби, което е съобразено с новата учебно-изпитната програма за ДЗИ по БЕЛ.

Учебникът отговаря на изискванията на новата учебна програма по литература за 12. клас по отношение на: темите от учебното съдържание; последователността при представяне на темите; съотношението между уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.

Урочните статии са с ясна структура, доказала своята ефективност и в учебниците по литература на издателство Булвест 2000 за предишните класове. Стремежът на авторите е да обогатят литературната култура на дванайсетокласниците, да разширят и затвърдят комуникативните им компетентности.

Разработката на всяко произведение съдържа следните компоненти: история на текста; заглавието; сюжет, композиция и герои; проблеми и конфликти; идеи, ценности и послания.

Учебното съдържание е представено чрез система от рубрики, които подпомагат лесното му възприемане и осмисляне. Предложените анализи, интерпретации, упражнения и тестови задачи ще улеснят подготовката на учениците за държавния зрелостен изпит по български език и литература в края на 12. клас.

Булвест 2000

Автори: ,

Цена: 18.50 лв.
‎В наличност
Страници:
216
Година:

Учебници свързани с Литература за 12. клас - ЗП

Други от Учебници и помагала 12 клас Литература