Курс по счетоводство на предприятието /Душанов/


Курс по счетоводство на предприятието /Душанов/
Курсът по счетоводство на предприятието вече е с 8-мо издание. Студентите от икономическите висши учебни заведения могат да използват популярния учебник, за да усвояват знания по него. Информацията е актуализирана и съобразена с последните изменения и допълнения в действащата законова и подзаконова нормативна уредба в тази икономическа сфера - Закона за счетоводството, Международните стандарти за финансово отчитане/ Международните счетоводни стандарти, Националните стандарти за финансово отчитане за малки и средни предприятия.
Включени са теми, свързани със счетоводното отчитане на преобразуването на предприятия по реда на Търговския закон, и такива, обявени в несъстоятелност и ликвидация и други актуални въпроси.
Учебникът може да ползва във всички икономически ВУЗ-ове, както и в средните училища по икономика.

Тракия М

Автори: ,

Цена: 35.00 лв.
‎В наличност
Страници:
768
Година:
ISBN:
9786197003093

Учебници свързани с Курс по счетоводство на предприятието /Душанов/

Други от Учебници за ВУЗ Икономически университети Счетоводство