Контролни работи по математика за 5. клас


Контролни работи по математика за 5. клас
Форматът на контролните работи по математика в настоящия сборник за 5. клас кореспондира на теста за Националното външно оценяване по математика след 7. клас – I и II модул. Нивото на трудност на задачите и разнообразието им по отношение на тестваните нива на знания, умения и приложение са съобразени с възрастовите особености на петокласниците.
Сборникът съдържа теми за контролни и класни работи по математика, разработени в два варианта и оформени за удобство на бланка с осигурено място за индивидуалните данни на учениците, за свободните отговори и за описание на решението на някои задачи.
Темите за писмени работи са разработени на три нива, по два варианта (съответно с времетраене 10 мин., 20 мин. и един учебен час). За всяко ниво е дадена формула за преобразуване на получените точки в оценка.
Контролните са тематично обособени и хронологично подредени съгласно тематичното разпределение, дадено в книгата за учителя към учебника по математика за 5. клас.
Сборникът е предназначен за учителя по математика с цел подпомагането му при изготвяне на теми за писмени изпитвания или за индивидуален контрол.
Учениците от 5. клас успешно могат да използват помагалото в подготовката си - да направят самостоятелна оценка на знанията си и да попълнят пропуските си по математика.
Просвета - 1945

Автори: , ,

Цена: 6.90 лв.
‎В наличност
Страници:
68
Размери:
210 x 290
ISBN:
9789540132730

Учебници свързани с Контролни работи по математика за 5. клас

Други от Учебници и помагала 5 клас Математика