Комплект работни листове по химия и опазване на околната среда за 8. клас


Комплект работни листове по химия и опазване на околната среда за 8. клас
Комплектът съдържа работни листове и тестове за проверка на знанията след изучаване на неорганични и на органични вещества. Във всеки работен лист има разнообразни по съдържание и графично оформление логически, изчислителни и експериментални задачи за самостоятелна работа в клас или у дома.
Комплектът позволява на осмокласниците да покажат: владеят ли езика на химията, т.е. познават ли химичните знаци и формулите на изучените прости и сложни вещества; умеят ли да изразяват и изравняват химичните уравнения; могат ли да изразяват с химични уравнения оригинални генетични преходи и окислително-редукционни процеси; могат ли да разкриват връзките между строежа, свойствата и приложението на редица неорганични и органични вещества; умеят ли с конкретни химични знания да обясняват любопитни факти и ситуации от житейската практика.
Комплектът предоставя на учителите възможности за: бърза проверка и реална оценка както на усвоените знания от осмокласниците, така и на уменията им да прилагат тези знания при решаване на разнообразни задачи, енигматични материали, генетични преходи и др.
Булвест 2000

Автори: , , ,

Цена: 4.50 лв.
‎В наличност
Страници:
48
ISBN:
9789541810842

Учебници свързани с Комплект работни листове по химия и опазване на околната среда за 8. клас

Други от Учебници и помагала 8 клас Химия и опазване на околната среда