Комплект работни листове по български език за 5. клас


Помагалото предлага решаване на задачите за редактиране и за създаване на текстове са насочени към усъвършенстване на уменията по български език на петокласниците да общуват в различни речеви ситуации.
Съдържанието на помагалото е разпределено в пет раздела, като за всяка тема от учебното съдържание в учебника по български език е разработена тема в помагалото, която съдържа комплект от задачи и упражнения. В края на упражненията към всяка тема има седем тестови задачи, решаването на които показва равнището на овладените знания.
Всяка тема е разработена на две страници и може да бъде използвана както за самопроверка от ученика, така и за проверка от страна на учителя.
Помагалото е разработено по такъв начин, че работата по български език се извършва само на страниците му, без да се налага използването на друга тетрадка.
Булвест 2000

Автори: , ,

Цена: 6.66 лв.
‎В наличност
Страници:
104
ISBN:
978-954-18-0968-8

Учебници свързани с Комплект работни листове по български език за 5. клас

Други от Учебници и помагала 5 клас Български език