Книга за учителя по математика за 2. клас


Книга за учителя по математика за 2. клас
В книгата за учителя са представени учебникът и учебните тетрадките по математика за 2. клас. Съгласно новата учебна програма 2016 г. в учеб-ника са разработени следните теми: „Числата 21, 22, 23, ..., 99, 100“, „Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване“, „Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване“ и „Таблично умножение и деление“. Към темите са включени методически насоки и е направено примерно годишно разпределение. Съдържат се и очакваните резултати, и основните нови понятия по темите съобразно учебната програма по математика за втори клас.
За придобиването, задълбочаването и – не на по-следно място – мотивирането на математическите знания се залага върху акцентирането на приложението им в живота. При изясняването на новото учебно съдържание често се използва като изходна подходяща текстова задача. В учебния комплект са включени много практически задачи, най-вече в обобщителните уроци с практически характер. Осъзнаването на математическата наука като част от ежедневието чрез прякото ѝ практическо приложение мотивира учениците при усвояването на математическите знания и умения. Предвидените учебни дейности изискват активното участие на учениците в тях, като това основно е заложено в практическите уроци – в тях учениците, освен че обобщават наученото до момента, го прилагат на практика в занимателни задачи, обвързани с житейския им опит. Практическата насоченост на учебното съдържание е подкрепено от дейностен подход, в помощ на който са включените приложения към уроците, в които от учениците се изисква да манипулират с предмети, с хартия, да конструират, да участват в математически игри и др.
Рива

Автори: , ,

Цена: 5.00 лв.
‎В наличност
Година:

Учебници свързани с Книга за учителя по математика за 2. клас

Други от Учебници и помагала 2 клас Учебници по новата програма от 2017г. Математика