Изобразително изкуство за 7. клас


Изобразително изкуство за 7. клас
В учебника по Изобразително изкуство за 7.клас са заложени интересни теми, целящи да повишат общата култура и творческите умения на учениците. От уроците представени учебника децата ще научат за видовете дизайн, изобразяването на човешко тяло и неговите пропорции. Те ще се запознаят с изкуството на Новото време, съвременните форми и жанрове в изкуството, модерното и съвременно изкуство както и Българското изкуство през ХХ век.
Учебникът е разнообразен, с висока художествена стойност визуален материал, съобразен със светоусещането и възрастовите особености на учениците. Той предлага възможности за творческо мислене и оценка – чрез работа по проекти и решаване на творчески задачи.
В края на учебника е приложен речник на основните термини и понятия в Изобразителното изкуство.
Булвест 2000

Автори: , ,

Цена: 17.34 лв.
‎В наличност
Година:
ISBN:
9789541802714

Други от Учебници и помагала 7 клас Изобразително изкуство