История и цивилизация за 9 клас - задължителна подготовка (ново издание 2012)


История и цивилизация за 9 клас - задължителна подготовка (ново издание 2012)
В учебника по история и цивилизация за 9 клас - задължителна подготовка са проследени главните етапи и процеси в развитието на световната цивилизация от откриването на Новия свят до края на Първата световна война.

В изложението на историческия материал е възприет модерният принцип, включващ както представянето и обяснението на политическите събития, така и описващ картината на всекидневния живот на хората от тази епоха с техните обичаи, взаимоотношения, страхове и надежди. Значително място е отделено на онези трансформации в човешкото общество и в държавното устройство, които характеризират не само Новото време, но и в основата си са запазили своето действие и до днес. По своеобразен и разбираем начин е изложена същността на демокрацията, конституционализма, формирането на националните държави, пазарната икономика, новите тенденции в духовната култура. Трактовките и оценките на обществените процеси отразяват най-новите достижения на историческата наука.

Паралелно с разглеждането на събитията от световната история, учебникът проследява и цялостната еволюция на Балканите и по-специално на българското общество. Часто от текста е посветена на проблеми на българското развитие, което позволява на читателите да направят съпоставки с общите процеси и да определят мястото и ролята на България в тях.

Учениците от 9. клас ще се запознаят и с множеството исторически карти и снимков материал публикувани в учебника, които спомагат за придобиване на по-пълна представа за духа на епохата и привличат интереса на обучаващите се към историята.
Анубис

Автори: , , , ,

Цена: 12.00лв. 11.40 лв.
‎В наличност
Страници:
256
ISBN:
9789544263409

Учебници свързани с История и цивилизация за 9 клас - задължителна подготовка (ново издание 2012)

Други от Учебници и помагала 9 клас История и цивилизации