История и цивилизация за 9 клас за задължителна подготовка (ново преработено издание 2012 г.)


История и цивилизация за 9 клас за задължителна подготовка (ново преработено издание 2012 г.)
История и цивилизация за 9. клас на издателство Просвета е учебник, в който предвиденият от програмата материал е разпределен в 8 раздела - Началото но Новото време (Ренесанс, Нова икономика, Реформация), Векът на Религиозните войни (1550-1648), Старият режим (1648-1789), Революционната епоха ( 1776 -1815), Европа в рамките на Виенската система (1815-1870), Балканите и България във века на национализма, Светът извън Европа и Пътят към голямата война (1870-1918).

Структурата на учебника включва основен авторов текст, който съдържа задължителното ново знание за усвояване от ученика, учебен терминологичен речник с нови и важни понятия, портрети на исторически личности - владетели, политици, философи, учени, хора на изкуството от изучаваната епоха. Рубриката "Гласът на историята" обединява разнообразен документален материал - текстов и изобразителен, в съдържателно и функционално единство с учебния текст. Има предвидени няколко упражнения за разширяване и задълбочаване на знанията, структурирани върху анализ на различни източници - карта, план, таблица, диаграма, схема, писмен текст, произведение на литературата и изобразителното изкуство.

Към всеки раздел има поместен контролен тест с въпроси за систематизиране и проверка на придобитите знания и умения по история в 9. клас, както и теми за създаване на историческа презентация и изграждане на умения за анализ на произведение на изкуството, като свидетелство на епохата.

Просвета

Автори: , ,

Цена: 13.20лв. 12.54 лв.
‎В наличност
Страници:
206
ISBN:
9789540126876

Учебници свързани с История и цивилизация за 9 клас за задължителна подготовка (ново преработено издание 2012 г.)