История и цивилизация за 7. клас


Учебникът по история и цивилизации за 7. клас обхваща четири раздела, всеки от тях започва с разделна страница. Кратък текст въвежда в историческите промени, а линия на времето насочва вниманието към най-значимите събития - държавно-политически, обществени, стопански и културни достижения на възрожденските българи и на самостоятелната българска държава до началото на XXI в. Основният текст в уроците е логично структуриран, последователен, достъпен и диалогичен. Въпросите и задачите са интересно организирани в рубрики, а ярки изображения и карти обогатяват познанията по история с допълнителна информация.
Авторите на учебника за 7. клас са предвидили уроци за упражнение и за практически дейности със задачи задачи са от различни познавателни равнища, подходящи за самостоятелна или групова работа в часовете по история и цивилизации.
Булвест 2000

Автори: , , ,

Цена: 25.38 лв.
‎В наличност
Година:
ISBN:
9789541802708

Учебници свързани с История и цивилизация за 7. клас

Други от Учебници и помагала 7 клас История и цивилизации