Информационни технологии за 7.клас


Информационни технологии за 7.клас
Учебникът е предназначен за учениците от 7. клас, които ще изучават информационни технологии в часовете за задължителна подготовка. Дискът съдържа методически указания, примери, задачи за упражнение и приложения. Учебникът съдържа модулите:
I. Компютърна система
Уроците от този модул са сравнително разнородни - характеристики на хардуера, настройки на ОС, антивирусни програми. Това, което ги обединява е необходимостта учениците да овладеят някои допълнителни умения, заложени в ДОИ. От методическа гледна точка тези уроци позволяват да се даде по-голяма свобода на учениците - да експериментират, да търсят необходимата им информация в Интернет - и така да постигнат знанията и уменията заложени в целите на уроците.
II. Електронни таблици
Вторият раздел на учебното помагало съдържа осем урока. Прави се преговор на работата с клетки и таблици. Новите знания са свързани с разпространяването на формули, сортиране на редове, търсене в таблица, операции с работни листи, условни пресмятания, съставни логически функции и работа с диаграми.
С цел справяне с предизвикателството „работа по проект”, са предвидени две урочни единици – „Проектиране на електронна таблица” и „Реализация на проекта”.
III. Компютърна текстообработка
Разделът съдържа шест урока, като се разглежда създаване и оформяне на таблици, включване на векторна графика в текстов документ и вмъкване на специални знаци. Акцентът тук е създаване на сложни текстови документи и обмен на данни между текстови документи. Целта е учениците да се научат да създават по-сложни текстови документи, съдържащи различни по тип обекти, както и да се да се научат да обменят данни между текстови документи, използвайки различни техники.
ІV. Компютърни презентации
Уроците предвидени в модула са четири. Голяма част от показваните нови възможности на програмата MS PowerPoint (с изключение на вмъкването на звук и видео) са познати на учениците от работата с други приложни програми - MS Word, MS Excel, Sound Recorder. Затова препоръчваме, формулирането на проектите да стане колкото може по­рано, за да може учениците да работят по тях в оставащото им свободното време като особеното тук е защитата на проекта, която е свързана с представянето на резултатите пред публика.
V. Интернет
Разделът съдържа три урока, като в тях учениците добиват представа за различните видове организация на локална компютърна мрежа и технологиите на изграждане на глобалните компютърни мрежи и в частност Интернет. Основен момент в раздела е разглеждането на услуги за разговор в реално време, като допълнително внимание се отделя на ICQ.
VI. Работа по проекти
Разделът съдържа два урока целта на които е да се усвоят основни правила и дейности при разработване на проект. Елемент от уроците е запознаване с възможностите на Интернет и други носители на информация и ресурси за нуждите на даден проект, както и зачитането на авторките права и избора на тема за проекта.
Изкуства

Автори: , , , , , , , ,

Цена: 0.00 лв.
‎Няма наличност

Други от Учебници и помагала 7 клас Информационни технологии