Икономика на предприятието


Икономика на предприятието
Учебникът е предназначен преди всичко за студентите в УНСС от професионално направление „Икономика“. Той може да бъде полезен и за мениджърите и специалистите, работещи в предприятия от различни отрасли.
Учебникът „Икономика на предприятието“ дава методически знания за анализ и обосновка на важни икономически и организационни решения в предприятието. С цел придобиване на определени умения към всяка тема са включени решени и нерешени задачи, въпроси за дискусия и самоподготовка, казуси и др.
УНСС

Автори: , ,

Цена: 18.00 лв.
‎В наличност
Страници:
392
Година:
ISBN:
978-954-644-005-1

Учебници свързани с Икономика на предприятието

Други от Учебници за ВУЗ Икономически университети Икономика и мениджмънт