Химия и опазване на околната среда за 8. клас


Химия и опазване на околната среда за 8. клас
Учебникът поднася материала за 8. клас по химия и опазване на околната среда чрез уроци за нови знания, за упражнение, за обобщение, лабораторна работа. Уроци за нови знания включват главен текст, който съдържа основни знания. Той трябва да бъде четен внимателно, а всички химични знаци, формули и уравнения трябва да се пишат многократно. Рубриката „Приложете наученото” съдържа въпроси и задачи, които трябва да бъдат решени след научаването на основния текст. Полето с ключовите думи насочва вниманието към основни понятия или непознати думи в урока. Илюстративният материал подпомага лесното и по-задълбочено изучаване на материала. Всички фигури, таблици и схеми трябва внимателно да бъдат разгледани и осмислени. В „Кратко обобщение” с няколко изречения се представя най-същественото от урока.
Уроците за упражнение съдържат описание на целта на упражнението, условие на логическа задача и демонстрационни експериментални задачи. В темите за обобщение таблично или схематично е представен учебния материал от даден раздел. Предвидено е в рамките на половин час да се приложат получените знания по химия и опазване на околната среда за успешно решаване на задачите за контрол и самооценка.
Булвест 2000

Автори: , , , ,

Цена: 11.00 лв.
‎В наличност
Страници:
124
Размери:
210 x 280 мм
ISBN:
9789541806982

Учебници свързани с Химия и опазване на околната среда за 8. клас

Други от Учебници и помагала 8 клас Химия и опазване на околната среда