Готови за матура: Български език и литература


Готови за матура: Български език и литература
Разработките по български език и литература в това помагало са 125 на брой, а анализите на текстовете от програмата за матура - 94. Помагалото предлага методи и насочва изпълнението на всички видове тестови задачи, съдържа теория, понятия, езикови норми и правила, алгоритми за създаване на аргументативен текст.
Разработките в първия раздел - Български език - съдържат основна теоретична информация за лингвистични понятия, за езикови закономерности, норми и правила. Към всяка тема са приложени кратки насоки за решаване на конкретни тестови задачи, сходни на задачите от примерния тест по БЕЛ за ДЗИ, публикуван от МОН. Представени са особеностите на резюмето, изведен е алгоритъм за създаването му и е поставен акцент върху най-често допусканите грешки при писане на този вид текст.
В началото на втория раздел - Литература - са изяснени особеностите на различните видове тестови задачи по литература и са дадени принципни насоки за тяхното решаване. Темите съдържат информация за изучаваните автори и цялостни анализи на всички техни произведения. Те се структурирани в рубрики, което съдейства за по-бързото ориентиране в информацията, за открояване на важното, същественото, необходимо за правилното решаване на тестовите задачи.
Успешното справяне със задача 41 е осигурено чрез изясняването на съдържателните, композиционните и езиковите особености на това съчинение и е изведен алгоритъм.
Работата с помагалото гарантира готовност за отлично представяне на матурата по БЕЛ.
Булвест 2000

Автори: , , , , ,

Цена: 12.00лв. 11.40 лв.
‎В наличност

Учебници свързани с Готови за матура: Български език и литература

Други от Учебници и помагала Помагала за матура Литература