География и икономика за 10. клас. Задължителна подготовка (ново издание 2012 г.)


География и икономика за 10. клас. Задължителна подготовка (ново издание 2012 г.)
Учебникът за 10. клас предлага задълбочено изучаване на География на България - природа, население, селища, стопанство, обекти, процеси и явления, като разширява географската култура на учениците и ги приобщава към демографските, социалните и икономически проблеми на страната. Учебното съдържание е структурирано в 4 основни раздела. Всеки раздел започва с въведение, което насочва към основи знания и умения. В течение на уроците, учениците се запознават с географското положение на България, с неговите особености, с влиянието му върху съдбините на страната, върху нейното съвременно социална-икономическо развитие, с компонентите на природната среда, с природните области, с населението и селищата, с държавната и политическата организация на обществото, с отрасловата и териториална структура на стопанството, с административно-териториалното деление на страната, с проблемите на съвременна България и възможностите за решаването им.

Основните компоненти в структурата на уроците са основен и допълнителен текст, илюстрации, въпроси и задачи, документи. Въпросите и задачите са с различна степен на сложност. Тези, отбелязани с " празно квадратче", изискват възпроизвеждането на основната информация за всяка тема. Отбелязаните с "черно квадратче" изискват прилагане на усвоените знания и умения. "Кръгчето" изисква интерпретация и творческо отношение, а учениците с повишен интерес към географията могат да обърнат внимание на "триъгълничето".

Към всеки раздел има тестови задачи, подпомагащи подготовката за зрелостния изпит за тези, които са избрали предмета География и икономика..
Просвета

Автори: , , ,

Цена: 14.00лв. 13.30 лв.
‎В наличност
Страници:
208
ISBN:
9789540126869

Учебници свързани с География и икономика за 10. клас. Задължителна подготовка (ново издание 2012 г.)

Други от Учебници и помагала 10 клас География и икономика