Физика и астрономия за 9. клас - профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език


Физика и астрономия за 9. клас -  профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на  чужд език
Този учебник по физика и астрономия за 9. клас е предназначен за онези ученици, които в 8. клас са изучавали интензивно чужд език и не са учили физика. Учебното съдържание е разпределено в четири части - Механика, Топлинни явления, Електричен ток, Механично движение.
Лабораторният практикум, многобройните упражнения, качествените и количествените задачи към всеки урок, тестовите задачи, домашните опити, темите за проекти и дискусии ще допринесат трайно за усвояването на законите на физиката и тяхното успешно прилагане в практиката от учениците от 9. клас.
Булвест 2000

Автори: ,

Цена: 16.00 лв.
‎В наличност
Година:
ISBN:
9789541829122

Учебници свързани с Физика и астрономия за 9. клас - профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

Други от Учебници и помагала 9 клас Физика и астрономия