Физика и астрономия за 10. клас - задължителна подготовка


Физика и астрономия за 10. клас - задължителна подготовка
Учебникът е предоставя разнообразни практически знания и умения, свързани с разбирането на закономерностите на физичните явления и процеси и с тяхното приложение в бита, съвременните комуникации и отраслите на икономиката. Подпомага формирането на абстрактно мислене чрез физични модели и анализ и чрез обобщение при експериментална работа и измерване на физични величини. Разширява интереса към физиката и към ролята ѝ за създаване на единна картина на света.
Просвета

Автори: , , , , , ,

Цена: 9.00 лв.
‎В наличност
Страници:
120
ISBN:
9789540110356

Други от Учебници и помагала 10 клас Физика и астрономия