Електротехника и електроника за 11. клас


Учебното помагало е съобразено с учебната програма по електротехника и електроника за неелектротехническите специалности и професии В професионалните гимназии и професионалните училища. Учебното съдържание е изложено на достъпен език и има практическа насоченост. Включва система от знания за приложението на основните електротехнически явления, закони и зависимости В различни области на икономиката и бита. Предлага систематизирани знания за всеки раздел от учебното съдържание.
Съдейства за усвояване на знания и умения за безопасна работа с електротехнически уреди и съоръжения. Насочва към формиране на екологична Култура и ефективно използване на електроенергията. Съдържа примери за решаване на Конкретни практически задачи и разнообразни въпроси и задачи за Контрол и самоконтрол.
Просвета

Автори:

Цена: 7.08 лв.
‎В наличност
Страници:
120
ISBN:
954-011-462-4

Други от Учебници и помагала 11 клас Учебници за профилираните гимназии - технически