Единен приемен изпит за кандидат-студенти. Модул 3 - Български език и литература


Икономическите вузове въвеждат Единен приемен изпит (ЕПИ) по български език и литература, защото той предлага съвременна и по-обективна форма на оценяване. Настоящото ръководство е първото по рода си у нас, тъй като тематичният подбор на задачите и степента им на трудност се доближават до утвърдените модели за езикови тестови задачи от практиката на PIRLS, SAT и др. То включва два раздела: първи раздел - Работа с текст - четене с разбиране, анализиране на текст и отговор на въпроси към него, и втори раздел - Българска литература по учебната програма за горния курс на средното училище. С примерните тестови задачи от първия раздел се цели да се оценят способностите на кандидат-студентите, които плануват да се явяват на Единен приемен изпит по БЕЛ, за по-бърз и задълбочен анализ на езиковите структури и критическото им четене. Текстовете са от всички области - хуманитарни науки, социални изследвания, природни науки, художествени текстове от автори. Задачите върху темите от втория раздел на помагалото се цели да се оценят знанията по литература на кандидат-студентите върху цялото учебно съдържание по предмета, предвидено за класовете от 9-ти до 12-ти. Основните теми върху, които са изготвени примерните упражнения по литература, са посочени в съдържанието на сборника и при всяка една от тях ще се оценява социокултурната и литературната компетентност на зрелостника. В края на ръководството е посочена полезна библиография за кандидат-студентите, която могат да ползват в подготовката си за Единен приемен изпит по български език и литература.

УНСС

Автори:

Цена: 7.00 лв.
‎В наличност

Учебници свързани с Единен приемен изпит за кандидат-студенти. Модул 3 - Български език и литература

Други от Учебници и помагала Кандидат-студенти Български език