Единен приемен изпит за кандидат-студенти. Модул 1 - Български език и езикова култура. Модул 2 - Математика - Основи


Ръкoвoдcтвo зa caмoпoдгoтoвкa c пpимepни тecтoвe - Модул 1 - Български език и езикова култура и Модул 2 - Математика. Въвеждането на ЕПИ от УНСС цели да селектира най-любознателните и най-амбициозните малди хора. За да стане това, проверката на общообразователната подготовка, логическото мислене, знанията по български език, математика, гиография и история трябва да е по-взискателна. С настоящите тестове УНСС се приобщава към практиката на най-престижните университети в света. Те дават възможност на най-добрите кандидат-студенти да спечелят едно честно състезание по знания, за което се изискват отлична подготовка, съобразителност и бързи реакции. Целият изпитен процес - от решаването на тестовете до тяхната проверка от компютри е напълно прозрачен и гарантира успех на най-подготвените. Желателно е да се отделят два или три месеца за подготовка с помощта на настоящото ръковъдство. Кандидат-студентите имат възможност да използват предварителни дати за ЕПИ и ако оценката е незадоволителна да тестът да се повтори или потрети.

УНСС
Цена: 12.00 лв.
‎В наличност

Учебници свързани с Единен приемен изпит за кандидат-студенти. Модул 1 - Български език и езикова култура. Модул 2 - Математика - Основи

Други от Учебници и помагала Кандидат-студенти Математика