Deutsch Gemeinsam - учебник по немски език за 6. клас


Deutsch Gemeinsam - учебник по немски език за 6. клас
Учебникът е съставен от седем учебни единици, чиито теми са свързани както с немската, така и с родната култура – така учениците разширяват познанията си за света около нас на базата на езиковите знания. Всяка учебна единица обединява четирите елемента, които определят езиковата компетентност: слушане, четене, писане, говорене. Новият лексически материал и граматичните структури, предвидени за усвояване по учебната програма, са представени на отделни страници. Всеки раздел завършва с работа по проект – иновативен метод, който осигурява възможности за работа в екип и непринудено общуване на чуждия език. Рубриките „Преговор и обобщение”, „Аз мога…” и „Спирка” систематизират чрез допълнителни упражнения граматиката и лексиката и помагат на учениците да преценят до каква степен са подобрили своите езикови знания и умения.
Просвета

Автори: ,

Цена: 25.33 лв.
‎В наличност
ISBN:
9789540132938

Учебници свързани с Deutsch Gemeinsam - учебник по немски език за 6. клас

Други от Учебници и помагала 6 клас Немски език