Данъчно счетоводство


Данъчно счетоводство
Като наука данъчното счетоводство изучава своя предмет чрез използване на счетоводния метод, а като стопанска дейност то е система от непрекъснато събиране, измерване, обработване и предаване на отчетна икономическа информация относно данъчните разчети и стопанско-правни отношения, в които едно предприятие влиза във връзка със своите задължения. съобразно това, неговите задачи са свързани с осигуряването на информация за активи и пасиви и настъпилите изменения в тях в хода на стопанската дейност, осигуряване на информация за стопанско-правните отношения, в които предприятието влиза при облагане, съдействие при контрола и анализа на дейността. Данъчното счетоводство може да се разглежда като средство за спазване на финансовата дисциплина.
Книгата е предназначена за студентите от магистърска степен на обучение, които изучават дисциплината „Данъчно счетоводство“, и е съобразена изцяло с нейната учебна програма. Тя е полезна и за студентите от бакалавърска степен на обучение, които изучават дисциплините „Финансово счетоводство“ и „Основи на счетоводството“, както и за студентите от магистърска степен на обучение, изучаващи проблемите на финансовото счетоводство, финансовия контрол и финансовия мениджмънт. Материалът е поднесен от авторите по достъпен и разбираем начин. При представянето на отделните теми са дефинирани учебните цели и преследваните резултати, като за всяка тема са съставени тестове, които имат за цел да улеснят студентите при изучаването и възприемането на разглежданите в учебния материал проблеми, както и да ги мотивират за самостоятелно мислене. При разработването на темите авторите са взели предвид съвременните постижения на: счетоводната теория и практика, актуалните постановки на Международните стандарти за финансови отчети, Закона за счетоводството, материалните и процесуалните данъчни закони.
УНСС

Автори: , ,

Цена: 13.90 лв.
‎В наличност
Страници:
244
Година:
ISBN:
9789546449627

Учебници свързани с Данъчно счетоводство

Други от Учебници за ВУЗ Икономически университети Счетоводство