Човекът и природата за 5. клас - учебник


Човекът и природата за 5. клас - учебник
В 5. клас, срещата с предмета „Човекът и природата” е полезна и вълнуваща. Учениците по интересен и достъпен начин постепенно ще разкриват научни истини за редица физични явления, за свойствата и приложението на веществата около нас, за жизнените процеси при растенията, животните и човека.
Всички уроци за нови знания са придружени от въвеждаща рисунка за добро настроение, последвана от кратък текст с най-важното от урока. В увода, учащите трябва да си припомнят вече изученото по темата и се насочват към новия учебен материал, разделен на точки за по-добра организация. Има различни карета с допълнителна информация за любознателните, с пояснителен текст, с ключови фрази или думи за търсене в интернет, с важни нови понятия или непознати думи. Проверката какво е научено и разбрано, може да стане с помощта на задачи с кодове – „Да проверя какво съм научил от урока”, „Да приложа наученото”, „Експериментална задача”, „Самостоятелно проучване в интернет, в енциклопедии и в друга учебна литература”.
В уроците за лабораторна работа са описани уредите и материалите, необходими за експериментите. Дадена е последователност на работа, като указанията водят стъпка по стъпка към изпълнението на задачата. Таблицата трябва да бъде пречертана в тетрадката и да бъде попълнена с експериментални данни. Дадени са примерни, които предоставят готови данни във вид на рисунка, схема, попълнена таблица с резултати или трафика. В края на урока са посочени домашни опити, които трябва да бъда извършени с подръчни материали самостоятелно или с родител вкъщи.
По време на учебни екскурзии, преподавателите по човекът и природата трябва да организират наблюдение на Луната, звездите и други природни обекти за учениците от 5. клас.
Специалните уроци с подробни планове и точни ориентири ще бъдат в помощ при разработването на проекти по различни теми от учебното съдържание.
След всяка от трите части на учебника в рубриката „Проверете какво сте научили” учениците ще изпълняват разнообразни задачи – попълване на таблици, разчитане на графики, ще подреждат правилно разместени букви, ще решават тестови задачи с избираем или свободен отговор.
Учебното съдържание по човекът и природата е богато илюстровано и увлекателно поднесено в този учебник.

Булвест 2000

Автори: , ,

Цена: 25.33 лв.
‎В наличност
Страници:
160
Размери:
210 x 280 мм
ISBN:
9789541810026

Учебници свързани с Човекът и природата за 5. клас - учебник

Други от Учебници и помагала 5 клас Човекът и природата