Цени и ценообразуване


Цени и ценообразуване
Учебникът разглежда въпросите на цените и ценообразуването на фирменото равнище, методологията на определяне на фирмените цени с отчитане на трите критерия на пазарното ценообразуване – икономическите интереси на стопанските субекти, конкуренцията и потребителите, както и специфичните особености на ценообразуването в конкретни бизнес дейности – търговия, туризъм, транспорт и други области на инфраструктурата на пазарното стопанство. При изложението на всяка тема за по-добро усвояване на представения материал учебното съдържание започва с дефиниране на поставените цели, а приключва с ключови термини, въпроси за дискусии и задачи за самоподготовка на студентите.
УНСС

Автори: , ,

Цена: 13.50 лв.
‎В наличност
Страници:
239
ISBN:
9789546449191

Учебници свързани с Цени и ценообразуване

Други от Учебници за ВУЗ Икономически университети Финанси