БРАВО! 18 - част (С) за 4. клас - Диктовки. Редактиране и препис на текстове. Упражнения за добър правопис.


БРАВО! 18 - част (С) за 4. клас - Диктовки. Редактиране и препис на текстове. Упражнения за добър правопис.
БРАВО! (С) е 18-тото помагало от поредицата, предназначено за 4. клас. То съдържа упражнения за овладяване на добър правопис, обособени в 2 части: текстове за редактиране и верен препис (12 текста) и диктовки, разработени на тематичен принцип в 3 нива на сложност:
Първа част:
Редактиране и верен препис на текстове
Тази част съдържа 12 текста, от които 3 са научнопопулярни. За всеки от текстовете е посочен и броят на допуснатите в него грешки с цел засилване на концентрацията при работа, насърчаване на навиците за самопроверка и изграждане на трайни умения за самоконтрол и адекватна самооценка от
ученика. Самостоятелното откриване на допуснатите в текста правописни грешки е в думи с неударени гласни, със звучни съгласни в края на думата или след беззвучен съгласен; при употреба на думи със струпани съгласни; на прилагателни имена, завършващи на -нен и -ен в м.р., ед.ч.; на числителни бройни и редни; на думи антоними; при членуването на съществителните и прилагателнте имена и много други.
Втора част: Диктовки
Диктовките са разработени в три нива на сложност:
- диктовка на набор от думи с правописни особености, подадени за улеснение на диктуващия в групи по 10 думи (1400 думи);
- диктовка на изречения (74 изречения), като голяма част от тях са римувани, което улеснява запомнянето и ефективността при писменото им възпроизвеждане;
- диктовка на кратки художествени текстове (общо 18) за овладяване на добра правописна култура.

Дидактичната система БРАВО! е разработена по начин, който обхваща в цялост заложения материал в учебната програма за начален курс на обучение по български език и литература.
Даниела Убенова

Автори:

Цена: 3.84 лв.
‎В наличност
Страници:
44
ISBN:
9789547912083

Учебници свързани с БРАВО! 18 - част (С) за 4. клас - Диктовки. Редактиране и препис на текстове. Упражнения за добър правопис.

Други от Учебници и помагала 4 клас Тестове за външно оценяване Български език