Биология и ЗО за 12. клас - профилирана подготовка. Модул 4. Еволюция на биологичните системи


Това е учебникът по биология и здравно образование за 12. клас, който съдържа учебния материал от последния модул 4 от програмата на МОН. В него са представени изчерпателно различни идеи, хипотези, теории за еволюцията на биологичните системи. Важен акцент е поставен на знанията към своеобразно обобщаване на изучаваните досега структури, явления и процеси. Стремежът на авторите е насочен и към структурирането на общобиологичните концепции на по-високо равнище, с което да завърши профилираното обучение във втория гимназиален етап по Биология и здравно образование. Учениците от 12. клас с повишен интерес към биологията ще намерят в учебника информация за: произхода на живата материя в хипотези и доказателства; еволюцията на формите и начините на съществуване на клетката; произхода и еволюцията на многоклетъчните организми; многообразието на еволюционно утвърдените форми на живот. Това са четирите раздела в основната струкутра на книгата.

Авторите са се стремили да подтикнат зрелостниците към изграждането на критично мислене и самостоятелна обработка на информация. Уроците съдържат ясни, описателни и достатъчно изчерпателни текстове, прецизно онагледени с разнообразни снимки, схеми, таблици, диаграми. Различните видове уроци са диференцирани и лесно разпознаваеми – за нови знания, за упражнения и практически дейности, за обобщение и преговор, за контрол и оценка. Предвидени са и уроци за дискусия и проектна дейност. Множеството задачи - практически, приложни, изследователски формират умения за прилагане на основните методи на съвременните изследвания в науката.

Учениците от 12. клас с интерес към природните науки, медицина и стоматология, могат успешно да използват учебника за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по биология и здравно образование.

Клет България

Автори: , , ,

Цена: 17.90 лв.
‎В наличност
Страници:
192
Година:
ISBN:
9789543446339

Учебници свързани с Биология и ЗО за 12. клас - профилирана подготовка. Модул 4. Еволюция на биологичните системи

Други от Учебници и помагала Кандидат-студенти Химия, Биология