Биология и ЗО за 12. клас - профилирана подготовка. Модул 3. Биосфера - структура и процеси


Това е учебникът по биология и здравно образование за 12. клас, който съдържа учебния материал от модул 3 от програмата на МОН. В него са представени изчерпателно идеите за съвременното развитие и постиженията на екологията и опазването на околната среда по такъв начин, че усвояването на биологичните знания да мотивира всеки един читател да вникне в смисъла на екологичното възпитание и да го убеди в огромното значение на личния принос на всеки човек за опазването на планетата. Важен акцент в разработването на темите е разкриването на необходимостта от комплексен научен, технологичен и практически подход при решаването на екологични проблеми. Отделено е място на новите зелени технологии и използването на възобновяеми енергийни източници. Учениците от 12. клас с повишен интерес към биологията ще намерят в учебника информация за: Популацията – основна форма на съществуване на вида; Екосистеми и биосфера; Устойчиво развитие –  стратегия за запазване на живота на планетата; Методи за изследване и опазване на биосферата. Това са четирите раздела в основната струкутра на книгата.

Учениците от 12. клас с интерес към природните науки, медицина и стоматология, могат успешно да използват учебника за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по биология и здравно образование.

Клет България

Автори: ,

Цена: 12.90 лв.
‎В наличност
Страници:
136
Година:
ISBN:
9789543446216

Учебници свързани с Биология и ЗО за 12. клас - профилирана подготовка. Модул 3. Биосфера - структура и процеси

Други от Учебници и помагала 12 клас Биология и здравно образование