Биология и здравно образование за 10. клас - задължителна подготовка


Биология и здравно образование за 10. клас - задължителна подготовка
Учебникът по биология и здравно образование за 10. клас обогатява знанията на учениците за живата природа и хората, като част от нея. Първият раздел дава представа за строежа на отделния многоклетъчен организъм и процесите, регулиращи неговата цялостност. Основните въпроси за наследствеността и изменчивостта са обект на дяла от биологичната наука, наречена генетика, чието изучаване започва в 10. клас. Втората главна част запознава с това как вероятно се е появил живота на Земята и как е протичала биологичната еволюция. Поместени са класическите и съвременните схващания, обяснявящи този глобален процес. Уроците от третия раздел са лабораторни и семинарни. Тяхната цел е учениците сами да извършват биологични експерименти и да прилагат теотретичните си знания в практиката.
Особено важни за подготовката са въпросите и задачите в края на всеки урок, които служат за обобщение на изученото и затвърждаване на материала. За разбирането и усвояването на поднесената информация в текста на урока също има вмъкнати въпроси и задачи. Допълнителнити пояснителни текстове, илюстрации, речник, улесняват обучението и създаването на навици за самостоятелна работа.
Учебникът по биология за 10. клас освен необходимите познания, дава възможност да се развие стратегия на ученето и самоконтрола и да се прилагат знанията в практиката.
Просвета

Автори: , ,

Цена: 10.00лв. 9.50 лв.
‎В наличност
Страници:
80
ISBN:
9540110556

Други от Учебници и помагала 10 клас Биология и здравно образование