Биология и здравно образование за 10. клас


Учебникът включва 61 урока - като освен тези за нови знания, покриващи материала по биология и здравно образование за 10. клас, предвиден от МОН има и такива за обобщение, упражнение и практическа дейност. Всяка урочна единица включва богато илюстриран основен текст, и подчертани най-важни определения и обобщения. Понякога, на подходящи за това места са поместени допълнителни разяснения, любопитни факти или други подробности. Урокът завършва с няколко въпроса и задачи за прилагане на наученото, които биха подпомогнали по-доброто осмисляне на основния текст. Основните раздели в учебника включват следните сфери от науката биология: - Многоклетъчен организъм - наследственост, изменчивост, размножаване, растеж и индивидуално развитие; - Биосфера - популация, биоценоза, екосистема, екологични фактори; - Биологична еволюция - произход и развитие на живата материя и човека. След всеки раздел в учебника има предвиден урок за контрол и оценка, по време на който учителите могат текущо да проследяват усвояването на материала по биология в 10. клас.

Булвест 2000

Автори: , , ,

Цена: 18.90 лв.
‎В наличност
Година:
ISBN:
9789541813973

Учебници свързани с Биология и здравно образование за 10. клас

Други от Учебници и помагала 10 клас Биология и здравно образование