Беседи върху Шестоднев


Беседи върху Шестоднев
На свети Василий Велики принадлежат много съчинения. Както всички действия на свети Василий се отличавали с необикновено величие и значимост, така и всичките му съчинения носят същия характер на християнска висота и величие. В своите съчинения той се явява и проповедник, и догматист-полемик и тълкувател на Свещеното Писание, и учител на нравствеността и благочестието, и накрая, устроител на църковното богослужение. Като тълкувател на Свещеното Писание той придобил особена известност с десетте беседи върху “Шестоднев”, където се проявил като познавач не само на Словото Божие, но и на философията и естествознанието. Известни са и неговите беседи върху псалмите и върху 26 глави от книгата на пророк Исаия. Беседите, както върху “Шестоднев”, така и върху псалмите, били произнасяни в храма и затова в тях се съдържат увещания, утешения и поучения. До учението за благочестието той се докосва в своето знаменито “Наставление към младите как да се ползват от езическите писатели” и в две книги за подвижничеството.
Свети Григорий Богослов казва следното за познанията и писанията на свети Василий: “Кой повече от Василий се е просветил със светлината на знанието, прозрял е в дълбочината на Духа и с Бога е изследвал всичко, което се знае за Бога? У Василий с красотата била добродетелта, с величието - богословието, с вървенето - непрестанният стремеж и възлизане към Бога, със силата - сеенето и раздаването на словото. И затова мога да кажа: “гласът му се разнесе по цялата земя, и думите му - до краищата на вселената”, което свети Павел е казал за апостолите (Рим. 10:18) - Когато държа в ръцете си неговия “Шестоднев” и го произнасям устно: тогава беседвам с Твореца, постигам законите на творението и се удивлявам на Твореца повече, отколкото преди - имайки за наставник единствено зрението."
Православно отечество

Автори:

Цена: 7.00 лв.
‎Няма наличност
Страници:
175
Година:
ISBN:
9786192171285

Други от Православна литература Слова, жития, творения, акатисти