Български народни приказки - том първи


Български народни приказки - том първи
Препоръчителни книги за ученици 1 - 4. клас.

Откъс от приказка включена в сборника:

Врабчето си иска зърното

Сивото врабче кацнало върху един плет и почнало да си ниже герданче от мънистени зрънца. Както нижело, то изтървало едно зърно. Зърното паднало в тръните, търколило се някъде и се загубило.
- Хей, плет - изчуруликало врабчето, - дай ми мънистеното зърно или ще кажа на огъня да те изгори!
- Кажи му де! - отвърнал плетът.
- Огънчо, хвръкнало врабчето над огъня, - изгори плета!
- Не ща - отвърнал огънят. - Докато си имам сухи букови дървета много ми е притрябвало да горя трънливия плет и да се бода с тръните му.
- Ще кажа на реката да те угаси!
- Кажи й де! - отвърнал огънят.
...

Пан

Автори:

Цена: 4.50 лв.
‎В наличност
Страници:
176
Размери:
130x200
ISBN:
954657113X

Други от Учебно-помощна литература Книги от списъка за 1 - 6 клас Български автори