Български език за 9. клас за задължителна подготовка


Български език за 9. клас за задължителна подготовка
В съответствие с променения социалния живот и с развитието на науките за езика са създадени нови държавни образователни изисквания към учебното съдържание и към начина по който ще бъдат оценявани постиженията на зрелостниците.

В учебника има четири раздела, отговарящи на четирите типа изисквания към подготовката за зрелостния изпит: социокултурна компетентност, езикова компетентност, социокултурна и езикова компетентност в устното и писменото общуване.

Началото на всяка урочна статия дава насока за това, какви резултати се очаква да бъдат постигнати в съответствие с изискванията на учебната програма. Рубриката Лингвистична информация запознава с нови понятия и обогатява знанията на вече изучен материал. Проверка и самопроверка на езиковата подготовка е раздел в учебника където учениците могат да установят какво са усвоили и какви пропуски имат.

Тъй като речевото общуване вече протича не само в реалния, а и във виртуалния свят, в учебника има и рубрика Общуването и Интернет.
Учебникът по Български език на издателство Просвета помага в откриването на единство между света, наречен ЕЗИК, и света наречен ЧОВЕК.
Просвета

Автори: ,

Цена: 5.90лв. 5.61 лв.
‎В наличност
ISBN:
954-011-058-0

Учебници свързани с Български език за 9. клас за задължителна подготовка

Други от Учебници и помагала 9 клас Български език